Röntgenresultat Våra Chowar och valpar

 Gipsy

 

Saga

 

Rose

Teddy

November 2014

Mor: Ch Minillas Fanta-Ziah SE47195/2010
Far: Ch Orinell´s Ego Trip DK21188/2007
 
Röntgenresultat
Minillas James Bond SE11789/2013 HD B och ED 0 (ua)

Minillas Jackpot SE11788/2013 HD C och ED 1

Minillas Jackie SE11790/2013 HD C och ED 0 (ua)

Minillas Jelly SE11792/2013 HD A och ED 0 (ua) bor i Danmark

 

Februari/April/juli/augusti/oktober2013

 
Mor: Sumsai Silver Rose regnr 22887/2008
Far: DK00813/2006 Bei Wei Botai

Röntgenresultat
Minillas Izi-Dorh SE11668/2012  HD A och ED 1

 
Minillas Ig-Orh  SE11671/2012 HD A och ED 2
 
Minillas In-Ah SE11672/2012 HD A och ED ej röntgat


Minillas Iz-Moh SE11670/2012 HD A och ED 3

Minillas In-Goh SE11669/2012 HD A och ED 1

 

Juli/November 2012

Mor: Nallelaakson Satu-Prinsessa S15048/2007
Far: INTUCH NORDUCH SEUCH NOUCH DKUCH NOV-010 Pei Fang Absolute Music

Röntgenresultat

Minillas Hera SE46748/2011reg HD E och ED 2  
 
Minillas Hero SE46749/2011 HD E och ED 1 och 2

 

Juni /Oktober 2011/

Januari/Mars/Maj/Septenber2012

Mor: Sumsai Silver Rose regnr S22887/2008
 Far: SEUCH NOUCH NOV-010 Pei Fang Absolute Music regnr S16217/2009

Röntgenresultat

Minillas Figh-Ther  SE47199/2010 HD D och HD B, ED UA(0)

 Minillas Fjor-Dorh  SE47200/2010 HD A och  ED  lindrig (1)

Minillas Fras-Seh SE47197/2010 HD C och ED lindrig (1)

Minillas Fran-Kieh SE47198/2010 HD A och ED (lindrig (1)

Minillas Fog-Gyh regnr. SE47186/2010   HD C och ED lindrig (1)

Minillas Fanta-Ziah regnr SE47195/2010 HD A och ED ua (0)

 

April/Maj/Augusti 2010/Februari 2011/Januari 2012

Mor: Nallelaakson Satu-Prinsessa S15048/2007  Far: Bei Wei Botai DK00813/2006

Röntgenresultat

Minillas El-Zah S25502/2009   HD E och ED måttlig (2)

Minillas El-Lah S25501/2009 HD D och ED måttlig (2)

Minillas En-Yah S25500/2009 har HD B och ED UA (0)

Minillas El-Whis S25499/2009 HD A och ED måttlig (2)

Minillas El-Thon S25498/2009 HD D
 

Juni/ Juli/Augusti/October 2009

Mor: Bidachows Graceful Gipsy S13198/2005 Far: Bei Wei Botai DK00813/2006

Röntgenresultat

S41462/2008   Minillas Dan-Nyh, HD A och ED lindrig utbredning (1)
 
S41460/2008   Minillas Di-Vah , HD A och ED måttlig utbredning (2)

S41461/2008 Minillas Dol-Lyh avliden pga olycka

 S41464/2008   Minillas Dia-Mondh, HD A och  ED grad 3

S41463/2008 Minillas Dal-Tonh, HD A och ED fri ua (0)

S41459/2008 Minillas Don-Nah, HD C och ED lindrig utbredning (1)
 

Juni/Juli 2008

Mor: Bidachows Graceful Gipsy S13198/2005 Far: Bei Wei Botai DK00813/2006

Röntgenresultat 

S37417/2007  Minillas Chan-Yen, HD A och ED  fri ua (0)

S37418/2007 MiNillas Chan-Lin, HD och ED fri, ua (0)

DK13164/2007 MiNillas Chang-Juan, HD och ED fri , ua ( 0)

S37416/2007 MiNillas Chan-Elle, HD B och ED lindrig utbredning(1)

S37415/2007 MiNillas Chang-Ming , HD grad D, artros kraftig utbredning(3)

 

Mars 2007

Röntgenresultat 

S10069/2006  MiNillas Boh-Boh, HD A och ED fri, ua (0)

Mor: S48477/2002  Xiao-Long Chin Ming
Far:
N00224/04  Zoradin Taj Mahal 

Tidigare kull

Mor S48477/2002 Xio-Long Chin Ming
Far: S57422/2001 Kringelmyras Crème Surprise

S44578/2004  Minillas Zhu-Jiang HD och ED fri

S44579/2004  Minillas Hai-He HD och ED fri 

S44580/2004  Minillas Huang-He HD och ED fri

S44581/2004  Minillas Chang-Jiang HD D och ED fri